Grupu nodarbības

Pieaugušo neformālās izglītības programma

“Efektīva stresa vadīšana un iekšējo resursu stiprināšana”

Katram vismaz reizi dzīves laikā ir nācies saskarties ar stresu. Līdz ar tehnoloģiju attīstīšanos un dzīves ritma paātrināšanos, arvien biežāk novērojams stresa līmeņa pieaugums. Konkurence darbavietā, pārāk liels darba apjoms un laika trūkums ir faktori, ar kuriem saskaras darbinieki ikdienā. Veicot darba pienākumus, nereti tiek pārsniegti pieejamie resursi, kas atstāj iespaidu gan uz fizisko, gan psiholoģisko veselību. Stresa ietekmē parādās nogurums, mazinās dzīves kvalitātes līmenis, darba sniegums un produktivitāte, var parādīties izvairīšanās, distancēšanās, nemiers, trauksme un depresijas simptomi. Svarīgi laikus atpazīt pirmās pazīmes, kas norāda uz stresa klātbūtni un pielietot kādu no metodēm stresa pārvarēšanai, dzīves kvalitātes līmeņa paaugstināšanai un personības izaugsmei.

Izmantojiet iespēju apgūt:

  • zināšanas par stresu, tā specifiku,
  • prasmes apzināties stresa rašanās iemeslus, paaugstināt dzīvesspēka līmeni un vadīt stresu,
  • kompetenci pārvarēt stresa situāciju un stiprināt savus iekšējos resursus pašattīstībai.

Mērķauditorija: visi interesenti.

Mērķis: sniegt izpratni par stresu, praktiskas iemaņas stresa pārvarēšanā un iekšējo resursu stiprināšanā.

Programma

  • Stress un tā rašanās iemesli.
  • Stresa negatīvā ietekme uz cilvēka dzīves kvalitātes līmeni, veselību, darba sniegumu un produktivitāti.
  • Cilvēka fizioloģiskā reakcija stresa situācijā.
  • Atšķirība starp “pozitīvo” un “negatīvo” stresu.
  • Stresa pārvarēšanas tehnikas – uzvedības stratēģijas, emocionālās stratēģijas.
  • Iekšējo resursu stiprināšanas paņēmieni – pozitīvās domāšanas metodes, pašefektivitātes sekmēšanas tehnikas. Pašcieņas un sociālā atbalsta veicināšanas paņēmieni.

Pasniedzēja

Kristīne Šterna – Mg.psych., Mg.sc.ing., psiholoģe, sertificēta EMDR terapeite, mediatore, koučs ar pieredzi izglītības un veselības aprūpes jomā strādājot ar klientiem grupās un individuāli.

Programmas apjoms 8 stundas.

Domu Spēks