Sveicināti!

Esmu Kristīne Šterna Mg.psych., psiholoģe, EMDR terapeite, koučs.

Saviem klientiem palīdzu attīstīties un sasniegt savus izvirzītos mērķus, pat ja viņi ir ļoti aizņemti un vairākus mēnešus, vai pat gadus nevar atrast sevī spēku, laiku un motivāciju sasniegt savu kāroto mērķi.

Atļaujiet sev dzīvot ar prieku un būt laimīgiem!

Darbs galvenokārt ir virzīts, lai noskaidrotu un stiprinātu klienta personīgos resursus. Palīdzu klientam skaidrāk ieraudzīt savu pašreizējo situāciju, izanalizēt savas iespējas un atrast rīcības veidus mērķa sasniegšanai.

Parasti mūsu kopīgā darba rezultātā klients atrod un nostiprina savus personīgos resursus, atrod iespēju sasniegt savu nosprausto mērķi viegli un ātri.

Piedāvāju Jums atnākt uz konsultāciju un pārliecināties, ka viss ir iespējams.

2020

Latvijas Universitāte, Izvērtēšana ar Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu testu (LMST-II), apliecība Nr. 040453.

Rīgas Stradiņa universitāte, sociālo zinātņu profesionālā bakalaura grāds, diploms Nr. PD F 2304;

2019

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Profesionālo pārmaiņu pozitīva uztvere un ieteikumi iespējamo grūtību gadījumā, apliecība Nr. RIMC-19-175;

Valsts izglītības satura centrs, Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports, apliecība Nr. K-0284/2019;

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Droša skola”, Agrīnās intervences programmas STOP 4-7 apmācības, apliecība Nr. 18/51/2019;

2018

Международный Институт Интеграционного Развития, Сертификат “Базовые навыки коуча” (“Kouča pamatprasmes”);

Международный Институт Интеграционного Развития, Сертификат “Коучинг детско-родительских отношений” (“Koučings bērnu-vecāku attiecībās”).

Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Programmas apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā, apliecība Nr. 1-8/2538;

2017

Latvijas Universitāte, Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV), apliecība Nr.032071;

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas darbības pamati, sertifikāts Nr.31900; 

2016

Starptautiskais profesionālās meistarības centrs “Vaiņode”, Smilšu spēles darbā ar bērniem un pieaugušajiem vai konsultēšana izmantojot rotaļlietas un priekšmetus, sertifikāts Nr.196/16;

2014.–2016. Rīgas Stradiņa universitāte, Psiholoģijas maģistra studiju programma “Veselības psiholoģija”, diploms sērija PDE, Nr.6935;

Institute for Trauma Therapy (Berlin), “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)”;

Rīga Stradiņš University, Health and development in early childhood;

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija, Kognitīvi biheiviorālās pieejas tehniku izmantošana darbā ar hroniskām sāpēm, apliecība Nr.JHMB/22.03.16/18;

SIA Hansa Training, Personāla vadības speciālistu kursi, apliecība Nr.3206/HT/08;

2015

Mediācija un ADR, Pamatkurss mediācijā, sertifikāts Nr.MPK3815-444;

Latvijas Organizāciju psihologu biedrība, Apzinātība darba vietā;

Latvijas Organizāciju psihologu biedrība, Koučings, ko no tā gaidīt;

2014

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas augstskola, Ievads artterapijā;

2010.–2014. Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas augstskola, Psiholoģijas bakalaura studiju programma “Praktiskā psiholoģija”, diploms sērija PDE, Nr.0594;

2009

Studiju centrs Akcents, Telpu interjera dizains, sertifikāts Nr.09-0056;

1992 – 1998

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultātes bakalaura, diploms Nr.006113, inženiera, diploms Nr.004153, un maģistra, diploms Nr.001263, studijas.

Domu Spēks